Cenník

Cenová ponuka je vždy vytváraná na základe dohody s klientom, podľa náročnosti služby a požiadaviek klienta. Uvedené ceny sú len orientačné.  Pri tvorbe cenovej ponuky sa snažíme nájsť maximálnu zhodu s klientom, berúc do úvahy aj jeho finančné možnosti. 

Verejné obstarávanie:

Realizácia verejného obstarávania  …………. od 750 EUR

Konzultácie (cena za 60 minút)       …………. od   20 EUR

Právnické osoby:

Založenie právnickej osoby *            …………. od   35 EUR

Konzultácie (cena za 60 minút)       …………. od   15 EUR

(*cena uvedená bez správneho poplatku)
Pre občianské združenia je v prípade nášho záujmu o nimi poskytované všeobecné prospešné služby možné časť služby poskytnúť probono.

Registrácia partnerov verejného sektora:

registrácia partnera verejného sektora ………… od 500 EUR

osvedčovania končeného užívateľa výhod ……. od 100 EUR

Ceny sú uvádzané ako ceny konečné.