Verejné obstarávanie

Poskytujeme služby v oblasti verejného obstarávania pre všetky skupiny osôb – verejný obstarávateľ, obstarávateľ ako aj uchádzač či záujemca.

Služby sú poskytované na základe zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Klientom poskytujeme prevažne služby:

  • komplexná realizácia prieskumu trhu pre zákazky s nízkou hodnotou
  • komplexná realizácia verejného obstarávania – podlimitná / nadlimitná zákazka
  • realizácia nákupu prostredníctvom Elektronického kontrakčného systému (tzv. elektronické trhovisko)
  • realizácia elektronických aukcií
  • konzultácie vo verejnom obstarávaní
  • tvorba ponúk pre záujemcov v procese verejného obstarávania