Právnické osoby

Poskytujeme služby spojené so zakladaním právnických osôb, či už potrebujete založiť občianské združenie, neziskovú organizáciu alebo obchodnú spoločnosť (prevažne spoločnosť s ručením obmedzeným, resp. akciovú spoločnosť).

Rozsah nami poskytovaných služieb si samozrejme vieme individuálne dohodnúť, v štandardnom mode vypracujeme potrebné zakladacie dokumenty, vrátane navrhnutia ideálneho zloženia vnútornej štruktúry zakladajúceho subjektu, vrátane podania prihlásenia pre príslušné registre. V prípade, ak máte záujem si spoločnosť založiť samy, poskytujeme konzultácie a kontrolu zakladacích dokumentov. Taktiež vieme pomôcť so zvolávaním riadiacich orgánov (ak napr. valné zhromaždenia, dozorné rady), vytváraní vzorov rozhodnutí, uznesení a pod.

Za existenciu spoločnosti sme založili niekoľko desiatok obchodných spoločností, ako aj aktívnych občianskych združení.